Bane

Lokale regler

Det er etablert droppsone (DZ) på hull 4, denne SKAL brukes for side-/ og vannhindre.

Det er etablert droppsoner (DZ) for GUR på hull 2, 5 og 7. Disse kan brukes.

UTENFOR BANEN
Utenfor banen er merket med hvite staker

HINDRE
Alle hindre er merket
Vannhindre er merket med gule staker
Sidevannshindre er merket med røde staker
Det er etablert droppsone (DZ) på hull 4, denne SKAL brukes for vannhindre.

FLYTTBARE HINDRINGER - REGEL 24-1
Steiner i bunker.

UFLYTTBARE HINDRINGER - REGEL 24-2
Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp.
Avstandsmerker, gruslagte veier/stier.
Benker og Tee-skilting

LUFTLEDNING - REGEL 20-5
Hvis en ball treffer en luftledning (hull9/18), må ballen spilles om uten straff på stedet så nært som mulig hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

UNORMALE GRUNNFORHOLD, GRUNN UNDER REPARASJON (GUR) - REGEL 21-1
Det er etablert droppsoner (DZ) for GUR på hull 2, 5 og 7. Disse kan brukes.

a) Alle områder som er identifisert med blå staker og/eller med hvit linje, eller som på en annen måte er angitt som GUR.
b) Skader i bunker forårsaket av rennende vann, fritak kun for ballens leie.
c) Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.

UNORMALE FORHOLD PÅ GREENENE
Dersom ballen blir liggende mot kunstgresset i ytterkanten av green, plasseres ballen, innenfor et scorekort (uten tilleggsslag), på green ikke nærmere hullet.
b) Hullkopper som ikke er i bruk, men som befinner seg direkte i valgt puttelinje er å betrakte som GUR. Ball kan flyttes 1 scorekort, ikke nærmere hullet.

UTSTYR FOR AVSTANDSMÅLING.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under fastsatt runde bruker utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirkespillet (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur, kompass etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig om hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 

BANEMERKING
Utenfor banen Hvite stolper
Grunn under reparasjon Blå staker og/eller hvite linker
Vannhindre Gule staker
Sidevannshinder  Røde staker
150 m Gule staker med 3 sorte striper på siden
100 m Gule staker med 2 sorte striper på siden
Alle avstandsmerker (Gule staker med sorte striper) er angitt til front green. Alle avstandsmerker (Gul/Rød) i fairway er angitt til senter av green.


STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGLER
Matchspill - tap av hull; Slagspill - to slag

Skonnord
Redcord
Don Pablos Pizza
Erøy Regnskap
Follo Tannlegesenter
Langhus hagesenter
Bravida
PURUS
Stil
Svein Grøstad AS
Thon Hotel Ski
Ski Bygg
Unisport
Kondomeriet
G-Max Ski
Smart Elektro
Harald Grønvold AS