• Ski Golfklubb
      Postboks 570 Oppsandveien 94
      1400 Ski, Org.nr. 980 947 211

      Kontor+47 64 88 99 42

Bane

Lokale regler

Lokale regler Ski Golfklubb gyldig f.o.m. 03.10.2022

A-1 Banens grenser
Utenfor banen er definert av hvite staker. Det er linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene som angir grensen.

B-1 Straffeområder (Regel 17)
Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller hvite linjer. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Det røde straffeområdet bak og til høyre for green 1/10, til venstre på hull 2/11, og til høyre for greenen 7/16 merket bare på den ene siden, strekker seg uendelig.

E-1 Droppesoner

Hull 2/11: For ball i straffeområde bak og til venstre for greenen skal droppesone til høyre for greenen benyttes dersom dropp ikke kan gjennomføres uten at ballen etter dropp, er nærmere hullet. I tillegg kan slag og lengde fritak benyttes.

Hull 4/13: Droppesone til høyre ved enden av vei på andre side av straffeområdet for straffeområdet foran tee 4/13 er den eneste fritaksmuligheten tilgjengelig i tillegg til slag og lengde fritak.

Hull 5/14: For ball i straffeområde bak og til høyre for greenen skal droppesone bak og til venstre for greenen benyttes dersom dropp ikke kan gjennomføres uten at ballen etter dropp, er nærmere hullet. I tillegg kan slag og lengde fritak benyttes.

Droppesonene er fritaksområder etter regel 14.3.

E-11 Ball forandret retning av luftledning
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander
Grunn under reparasjon (GUR) i det generelle området Fritak etter regel 16.1b

• Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje
• Trerøtter, jord/gruslagte områder (gjelder ikke brunt/tørt gress) og fjell i dagen
• Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
• Steinfylte dreneringsgrøfter
• Maurtuer og skader etter gravende dyr

Unormale forhold på greenene
• Dersom ballen blir liggende mot kunstgresset i ytterkanten av green, plasseres ballen, innenfor et scorekort, på green ikke nærmere hullet.
• Hullkopper som ikke er i bruk, men som befinner seg direkte i valgt puttelinje er å betrakte som GUR. Ball kan flyttes 1 (ett) scorekort, men ikke nærmere hullet.

Uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1
• Avstandsmerker, veier/stier, benker og annet utstyr på og ved teestedene.

Straff for brudd på lokal regel: To straffeslag i slagspill, tap av hull i match (regel 14.7a).

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her