• Ski Golfklubb
   Postboks 570 Oppsandveien 94
   1400 Ski

   Kontor+47 64 88 99 42

Bane

Lokale regler

Lokale regler Ski Golfklubb gyldig f.o.m 30.04.2019

A-1     Banens grenser

Utenfor banen er definert av hvite staker. Det er linjen mellom punktene på bane-siden av de
hvite stakene som angir grensen.

 

B-1     Straffeområder (Regel 17)
Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller hvite linjer. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Det røde straffeområdet bak og til høyre for green 1/10, til venstre på hull 2/11, bak green 3/12, til høyre for green 7/16 og til venstre foran tee på hull 8/17, merket bare på den ene siden, strekker seg uendelig.


E-1 Droppesoner

Hull 2/11:   
Droppesone til høyre for green for straffeområdet bak og til venstre for greenen er den eneste fritaksmuligheten tilgjengelig med ett straffeslag i tillegg til slag og lengde fritak.

Hull 3/12:   
Droppesone til venstre for green 3/12 for straffeområdet bak og til venstre for greenen er den eneste fritaksmuligheten tilgjengelig med ett straffeslag i tillegg til slag og lengde fritak.

Hull 4/13:   
Droppesone til høyre ved enden av vei på andre side av straffeområdet for straffeområdet foran tee 4/13 er den eneste fritaksmuligheten tilgjengelig med ett straffeslag i tillegg til slag og lengde fritak.
 
Droppesonene er fritaksområder etter regel 14.3.

 
E-11 Ball forandret retning av luftledning

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
 

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander
Grunn under reparasjon (GUR) Fritak etter regel 16.1b

 • Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje
 • Trerøtter og fjell i dagen
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
 • Steinfylte dreneringsgrøfter
 • Maurtuer og skader etter gravende dyr
 
Unormale forhold på greenene
 • Dersom ballen blir liggende mot kunstgresset i ytterkanten av green, plasseres ballen, innenfor et scorekort, på green ikke nærmere hullet.
 • Hullkopper som ikke er i bruk, men som befinner seg direkte i valgt puttelinje er å betrakte som GUR. Ball kan flyttes 1 (ett) scorekort, men ikke nærmere hullet.
 
Uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1
 • Avstandsmerker, veier/stier, benker og annet utstyr på og ved tee-stedene.

 
Straff for brudd på lokal regel: To straffeslag i slagspill, tap av hull i match (regel 14.7a.)

 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her