Bane

Lokale regler

Lokale regler, oppdatert 04.08.2018
 
DROPPSONER
Det er etablert droppsone (DZ) på hull 4/13.  Denne SKAL brukes for side-/ og vannhindre.
 
FLYTTBARE HINDRINGER - REGEL 24-1
Steiner i bunker.
 
UFLYTTBARE HINDRINGER - REGEL 24-2
Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp.
Avstandsmerker, gruslagte veier/stier.
Benker og Tee-skilting.
 
LUFTLEDNING - REGEL 20-5
Hvis en ball treffer en luftledning (hull9/18), må ballen spilles om uten straff på stedet så nært som mulig hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.
 
UNORMALE GRUNNFORHOLD, GRUNN UNDER REPARASJON (GUR) - REGEL 25-1
a) Alle områder som er identifisert med blå staker og/eller med hvit linje, eller som på en annen måte er angitt som GUR.
b) Skader i bunker forårsaket av rennende vann, fritak kun for ballens leie.
c) Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
d) Områder uten gress på spillefeltet er å anse som GUR selv om disse ikke er merket i henhold til punkt a) ovenfor.
e)
 Fjell i dagen defineres som GUR
 
UNORMALE FORHOLD PÅ GREENENE
Dersom ballen blir liggende mot kunstgresset i ytterkanten av green, plasseres ballen, innenfor et scorekort (uten tilleggsslag), på green ikke nærmere hullet.
Hullkopper som ikke er i bruk, men som befinner seg direkte i valgt puttelinje er å betrakte som GUR. Ball kan flyttes 1(ett) scorekort, men ikke nærmere hullet.
 
UTSTYR FOR AVSTANDSMÅLING
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under fastsatt runde bruker utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke spillet (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur, kompass etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig om hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 
 
AVSTANDSMERKING
150 m              Gule staker med 3 sorte striper langs siden av og gule merker i fairway
100 m              Gule staker med 2 sorte striper langs siden av og røde merker i fairway
Alle avstandsmerker langs siden av fairway (gule staker med sorte striper) angir avstand til forkant av green. Alle avstandsmerker (Gul/Rød) på tee-skilt og i fairway angir avstand til senter av green.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGLER
Matchspill - tap av hull; Slagspill - to slag.
 
Redcord
Don Pablos Pizza
Follo Tannlegesenter
Langhus hagesenter
Bravida
Stil
Svein Grøstad AS
Thon Hotel Ski
Ski Bygg
Unisport
Kondomeriet
G-Max Ski
Harald Grønvold AS
Ski Renseri
Elektroniske Betalings Systemer AS
Askim & Spydeberg Sparebank