Bane

Nye handicapregler 2016

Endringer i handicapregler gjeldende fra 1.1.2016

Veiledning for spillere kan leses her
Veiledning for klubber kan leses her

Endringer og nyheter i EGA Handicap System 2016-2019 Gyldig fra 1. januar 2016 Revisjonsperiodene til EGA Handicap System følger golfreglene og denne nyeste versjonen gjelder for 2016-2019. I forhold til forrige versjon er det gjort relativt små endringer, men det er åpnet opp for flere nasjonale tilpasninger enn tidligere. De nordiske landene har gjennom revisjonen hatt en tett dialog slik at de nasjonale tilpasningene skulle bli så like som mulig i Norden. Det er verdt å merke seg følgende endringer og nyheter fra og med 2016:

Nyhet: 9 hulls handicaptellende runder i kategori 2

Det innføres mulighet for å spille 9 hulls handicaptellende selskaps- og turneringsrunder også i handicapkategori 2 (EGA handicap 4,5 – 11,4). Dette medfører at langt flere etablerte golfspillere kan spille kortere og mindre tidkrevende runder for å kunne justere handicap. Buffersonen for 9 hulls runder er også her mindre enn for 18 hulls runder.

Nyhet: Klubbhandicap utgår og høyeste EGA handicap er økt til 54

Klubbhandicap utgår og erstattes av handicapkategori 6 med EGA handicap 37-54 (kun heltall). Beregning av Spillehandicap og handicapjustering i kategori 6 gjennomføres på samme måte som tidligere klubbhandicap. Med dette er høyeste EGA handicap 54 (tidligere 36,0) og alle handicap fra 54 og nedover omtales dermed som EGA handicap.

Endring: Forenkling i forhold til «etablering av handicap».

Som nybegynner, etter å ha gjennomført VTG og med gyldig medlemskap i golfklubb tilsluttet NGF, utstedes EGA handicap 54. Andre spillere som skal etablere EGA handicap skal levere én score (over 9 eller 18 hull), basert på Spillehandicap beregnet ut ifra EGA handicap 54, og på bakgrunn av denne scoren beregnes EGA handicap.

Endring: Oppjustering i kategori 5 (26,5 – 36,0), når scoren er dårligere enn buffersonen. Oppjustering i handicapkategori 5 endres til 0,1 (tidligere 0,2). Oppjustering er dermed 0,1 i kategori 1-5. Ingen oppjustering i kategori 6 (hvor man kun kan justere nedover, aldri oppover)

Nyhet: Årsrevisjon utgår (etter at den er gjennomført for 2015) og erstattes av handicaprevisjon.

En handicaprevisjon er et verktøy for handicapkomiteen for «skjønnsmessig justering» av handicap, for spillere i handicapkategori 1-5, basert på spillerens registrerte runder. En handicaprevisjon kan gjøres for enkeltspillere, grupper av spillere eller alle medlemmer (unntatt spillere i handicapkategori 6), minst én gang pr. år. Basert på minimum åtte scorer over de siste 12/24 mnd. beregnes et handicapintervall man justerer EGA handicap i forhold til, i motsetning til tidligere årsrevisjon hvor man justerte handicap i forhold til medianen. Alle ovennevnte endringer og nyheter blir utviklet og tilgjengelig i GolfBox.

 NGF har utarbeidet en handicapveileder for spillere og en handicapveileder for klubbene. Her vil man finne det essensielle i EGA Handicap System, med henvisninger til originaldokumentet for ytterligere detaljer.

Redcord
Don Pablos Pizza
Follo Tannlegesenter
Langhus hagesenter
Bravida
Stil
Svein Grøstad AS
Thon Hotel Ski
Ski Bygg
Unisport
Kondomeriet
G-Max Ski
Harald Grønvold AS
Ski Renseri
Elektroniske Betalings Systemer AS
Askim & Spydeberg Sparebank
AS SOLHEIM REKLAME
Langhus rør AS