Klubb

Kontingentsatser

 For innmelding velg fanen «Medlemskap» på hjemmesiden eller send epost til postkasse@skigk.no

Kontingentsatser 2019
Kategori Årsavgift Greenfee
Voksen (1,2)  kr 4 500 Inkl.
Yngre junior 0-12 år (2) kr    800 Inkl.
Junior 13-19 år (2) kr 1 925 Inkl.
Student/militær førstegangstj. (1,2) kr 1 600 Inkl.
Greenfeemedlem (1) kr 1 500 Rabatt 50,- pr. 9 hull
Medlemskap uten spillerett (1,3) kr    700 Full greenfee
Familie (1,2)
- Krever minst én fullt betalende voksen
  (forelder) for barn under 20 år
- Voksen nr. 2: 25% av full pris
- Barn fra 0-12 år: Gratis
- Ungdom fra 13-19 år: Halv pris
Minimum antall for familiemedlemskap er 1 voksen og 1 barn, Maksimum antall voksne er 2, antall barn (0 t.o.m, 19 år) ubegrenset
  Inkl.
*Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.

INNMELDING ETTER 1. JULI 2019
VTG: Kursavgiftens fratrekk minus kr. 700,- ekstra.
For fullt  betalende, nye medlemmer, en reduksjon på kr. 1000,-.


NB! VIKTIG INFORMASJON
  1. Medlemmene i kategorien det gjelder, betaler i tillegg kr. 393,- til Norges Golfforbund, inkl. medie/ IT-avgift. Kontingenten til NGF gjelder pr. medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.
  2. Fulle medlems- og spillerettigheter, ingen greenfee.
  3. Må betale full greenfee, men er fullverdig medlem av klubben.
Årskontingenten for Yngre junior (0-12 år) dekker følgende.
Fullt medlemskap med spillerett. Gjelder til og med det året de fyller 12.

Årskontingent for Juniorer (13-19 år) dekker følgende.
Fullt medlemskap med spillerett.

Årskontingent for studenter og militære under førstegangstjeneste dekker fullt medlemskap med spillerett. For studenter inntil det året de fyller 26 år mot fremvisning av studiebevis.
 
Greenfeesamarbeid 2019
Ski Golfklubb sine fullt betalende medlemmer spiller gratis på Borregaard.

Utmelding - skifte til annen klubb
Eventuell utmelding av Ski Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. 

Utmeldingsgebyr etter 31.desember er kr. 1500,-
 
Redcord
Don Pablos Pizza
Follo Tannlegesenter
Langhus hagesenter
Bravida
Stil
Svein Grøstad AS
Thon Hotel Ski
Ski Bygg
Unisport
Kondomeriet
G-Max Ski
Harald Grønvold AS
Ski Renseri
Elektroniske Betalings Systemer AS
Askim & Spydeberg Sparebank
AS SOLHEIM REKLAME
Langhus rør AS