Senior

Forside Senior

Seniorgruppen - Denne forsiden vil inneholde informasjon og nyheter som gjelder seniorgolfen.

Ski GKs seniorkomitè for 2019 består av; Sissel Lilleøien Carlsen som leder (mobil 982 10 180 - og mail siscar@online.no). Hun har med seg i gruppen:  John Hatling og Bjørn Foss.
Jan Olav Anseth er kontaktpersonen overfor Norsk Seniorgolf (NSG), og Per-Kristian Paulsboe vil ha ansvaret for Ski Senior lagserien også i 2020-sesongen.
 
NB! Nå er det åpnet for at man kan bruke Shotgun-starter. På torsdag formiddagspill vil vi se an hvor mange spillere som er påmeldt!
 
Vi starter opp med senior ute-sesongen, torsdag 7. mai, Formiddag og Kveld!

Meld dere på i Golfbox som vanlig!

Vi har ikke anledning til å bruke Gobex-systemet, og da må det føres vanlige scorekort - men kun ett scorekort pr flight.
Den som fører scorene (nr 1 i flighten) må deretter ta bilde av scorekortet med mobilen og sende det med navn på de som er i flighten, til Sissel (turneringsleder mobil 982 10 180).
De som ønsker kan føre scorene direkte inn i golfbox på app i mobil (hvis det er sendt ut link), men det må fortsatt føres scorekort manuelt for hele flighten - og sendes bilde til turneringsleder.

I disse korona-tider kjører vi starttider, for vi kan dessverre ikke samles alle samtidig etter rundene.
Premieringene foretas torsdagen etter - eller ved en passende anledning. 

Obs! Startkontingenten er kr 100,- på formiddagen. Dette inkluderer Kaffe og Vaffel (e.l.) etter endt runde. Husk herrer 75+ kan spille fra rødt - hvis ønsket.

Husk - hold avstand og vask hendene - det er noen av reglene som gjør at vi igjen kan starte opp igjen med golf og turneringer!
Grunnet koronaviruset, er simulatorspillet på Haug avsluttet for denne vinter-sesongen.
Avslutning med premieutdeling vil bli annonsert, og foretatt, når situasjonen har roet seg.

Senior torsdagsturneringer for sommersesongen legges heller ikke ut i golfbox før man vet noe mere om tidspunkt for oppstart av sesongen.

Se Simulatorsidene for resultater og premiering!


Ski, 18. mars 2020

Ski Golfklubb Seniorgruppe inviterer herved til ny sesong med simulatorgolf på Haug golfsenter. Påmelding skjer på Golfbox fra 8.10 frem til 20.10.2019, med første spilledag, torsdag 24.oktober. Ved påmelding i Golfbox får du spørsmål som må besvares (Formiddag, Kveld, eller 75+). Spilleplan og resultater finner du under Grupper/Senior/Simulatorgolf Senior...
Den aller første spilleomgangen, er første påmelding direkte til Sissel
siscar@online.no/ 982 10 180) (Vivi er på ferie helt frem til første spilledag!). Videre med påmelding til Haug golfsenter fra uke 44. Tlf: 64 94 25 25 innen kl.16:00 tirsdag i spilleuken.
?Forhåndspåmelding til flere uker kan gjøres. Det er 5 simulatorer med plass til 4 spillere i hver. Det er rift om plassene. Får du ikke plass på dagen, kan du melde deg på til kveldsspillet kl 19:00!

Startkontingent, kr 250,- betales til: Ski golfklubb Seniorkonto 1100.43.76171 ved påmelding. Simulatorleie kommer i tillegg og betales til Haug golfsenter for hver runde.

HUSK å melde deg av igjen, hvis du ikke har anledning til å benytte den bestilte plassen allikevel.


Vi har avsluttet sommersesongen for Seniorene i Ski GK, 7. oktober på Langhuset!

Presentasjonen for Ski GK - Senior, Sommeravslutning 2019

Presentasjonen for NSG-Ski GK - Senior Sommeravslutning 2019

 
Sluttspill Senior Lagserien 2019:
- Double Bogey møter Lefty Trophy Hunters i kamp nr 1
- ThaiBoys møter AsfaltCowboys i kamp nr 2
Vinnerne møtes i finalen og de som ikke er så heldige møtes i kamp om tredjeplassen.
Lykke til!

 

OBS! OBS! Torsdagsturneringen 20/6 Formiddag spilles ikke Scramble - men vanlig slagspill.

Avslutning vinterspill 2018/2019 med premiering og informasjon om kommende sesong ute - ble avholdt på Smerta, onsdag 10. april 2019, med ca 20 oppmøtte. Under her finner du presentasjonene samt Aktivitetsplan for 2019.

Presentasjonen Senior Ski GK

Presentasjonen NSG Ski GK

Aktivitetsplan 2019 (2 sider)

Innesesongen for seniorspill på Haug, starter torsdag 25. oktober. Frist påmeling 20. oktober.
Se siden: Grupper/Senior/Simulatorspill Seniorer


Til informasjon: Vi spiller inne hver torsdag, Fomiddag og Kveld. Resultatene lages og legges ut - som regel - hver fredag formiddag. Er du forhindret fra å spille den eksakte torsdagsrunden, så kan du spille den på Haug fra lørdagen før og frem til torsdag kveld i gjeldende uke. Det bør da være "gyldig forfall", for vi setter jo alle pris på det sosiale ved torsdagsrundene - og ønsker vel ikke at det skal forsvinne!
Fint om dere melder fra på forhånd! 
De som spiller, men ikke har meldt seg på vinterserierunden, får resultatet nederst på listen over runder, men kommer ikke med på gjennomsnittsresultatene. De kan delta om det er ledige plasser.  //Sissel
Utesesongen 2018 ble avsluttet med premiering på Langhuset, mandag 8. oktober kl 18:30. Det var kaffe og kaker fra ca kl 18:15.

Presentasjonen vises her

Ski Golfklubb Seniorgruppe inviterer herved til ny sesong med simulatorgolf på Haug golfsenter.
Påmelding skjer på Golfbox fra 01.10 frem til 23.10.2015, med første spilledag, torsdag 25.oktober.

Deretter direkte påmelding for hver spilleomgang til Haug golfsenter, tlf: 64 94 25 25 innen kl 16:00 tirsdag i spilleuken. Forhåndspåmelding til flere uker kan gjøres. Det er 5 simulatorer, med 4 spillere i hver. Det er rift om plassene. Får du ikke plass på dagen, kan du melde deg på til kveldsspillet kl 19:00!

Startkontingent, kr 250,- betales til: Ski golfklubb Seniorkonto 1100.43.76171.
Simulatorleie kommer i tillegg og betales til Haug golfsenter for hver runde.

HUSK å melde deg av igjen, hvis du ikke har anledning til å benyte den bestilte plassen allikevel

 

Da går det mot slutten for utesesongen 2018. Det ble besluttet å kjøre en turnering til med Eclectic, torsdag 6. september - Formiddag.

Til informasjon så vil sesongavslutning med premiering og informasjon om innesesongen på Haug foregå mandag 8. oktober. Kommer påmelding litt senere i golfbox.


Da er det slutt på innesesongen 2017/2018. Starter opp ute hvis snøen er borte, torsdag 26. april. Påmelding skjer i golfbox for Formiddag og Kveld innen kl 14:00 onsdag før turnering (endret fra tirsdag).
Avslutning med premiering og informasjon om utesesongen foregår på Langhuset, onsdag 18. april.


Presentasjonen vises her

Simulatorgolf Haug
Høst/Vinter 2017/2018
Da starter vi opp torsdag 19. oktober. Simulatorfordeling blir som regel lagt ut tirsdag/onsdag for torsdagsspill.
NB! Det er mange påmeldte denne sesongen, så Husk å melde deg av hvis du ikke har anledning allikevel. Ring Haug og meld deg av så snart som mulig. Da får andre sjansen til å bli med.
Er det fullt, eller man ikke kant spille en torsdag, kan man spille en annen dag tidligere i uken (helst ikke senere). Da må man ha med en markør. Resultatene blir som regel gjort klart og lagt ut på fredag/lørdag etter endt spilling.

Lykke til!

 

OBS! Det hender startlistene på torsdag seniorturneringene endres noe i forhold til hva utsendte melding beskriver. Dette på grunn av etteranmeldelser. Fint om dere sjekker listen i kafeen torsdag når dere kommer til Smerta!

Det "nye" Gobex-systemet har ikke klart å takle at det er lagt inn to turneringer (Formiddag og Kveld) i samme oppsett. Dette er bekreftet fra Gobex.
For å få brukt kortene våre på best mulig måte, så blir Torsdags Seniorturneringene nå delt i to, men 
med samme nummer og dato.  Velg den turneringen dere ønsker å spille; FORMIDDAG eller KVELD, med start allerede nå 15. juni.
Fint om dere som allerede er påmeldt, sjekker at dere er påmeldt riktig turnering.

Da håper vi at Gobex fungerer som den skal.

P.S. De som av og til bare kan spille seniorturnering 9 eller 18 hulls utenom de oppsatte tidene, kan kun få lagt inn scorene i Order of Merit. Det må da lages en "jukseturnering" som knyttes opp mot OoM. Man må melde seg på i Golfbox og føre vanlig scorekort med markør. Ta kontakt med Sissel (SMS til 982 10 180). Scorene legges inn manuelt.
 

Frist for påmelding til senior torsdagsgolfen er nå satt til tirsdager kl 16:00.
 
Det tar litt tid før jeg får orden på alt som skal læres. Så her er det fint med litt tålmodighet fra alle!  Vinnerne legger jeg foreløpig i tabellen på forsiden til Senior/Turneringer.  hilsen Sissel
 
Da starter vi uteturneringene 20. april - både Formiddag og Kveld. Det vil ikke bli shotgun-start, da vi ikke skal booke alt for mye tid i Golfbox. Det er plass til flere på banen! Det blir nok litt "haltende" i starten.

Har åpnet for påmelding til Lagmesterskapet samt pålogging til innegolfavslutning på Langhuset 24. april. Meld dere på!

 

Hei igjen, jeg ble gjort oppmerksom på at Netto og Brutto Eclectic endret seg til "det verre" for noen etter siste runden nå på torsdag. Dette beror på at jeg i runde 2 og 3 ikke hadde fått med meg at jeg også måtte endre tildelte slag på linjen i formelen (som overfører alt til skjemaene Brutto og Netto). Beklager dette, men det tar litt tid å få med seg alt da det er et ganske omfattende system. Jeg har idag lagt inn det meste på nytt og sjekket rundene opp mot tildelte slag, og alt skal nå være riktig. 

23. mars er siste torsdag for simulatorspill denne sesongen. Det er en del av seniorene som reiser på golftur 28. mars - og er ikke tilbake før 4. april - nesten Påske. Er det noen som fortsatt ønsker å spille inne - må de selv ta kontakt med Haug (Vivi ordner med grupper hvis det er mange som melder seg for spill, torsdag 30. mars. Denne runden teller da ikke med i sammenlagtresultatene for sesongen).

Det blir senior vinteravslutning på Langhuset 24. april med utdeling av premier og litt informasjon om kommende utesesong. Pålogging i Golfbox.

Komiteen har også satt oppstart for første utespill, 
torsdag 20. april, hvis været - og banen - er i samspill med oss.
 

Når det gjelder hcp-reguleringen for torsdagsspill, så endres ikke hcp når man har mellom 30 og 36 poeng. Dette fordi det er så mange forskjellige slope'r - og at vi i utgangspunktet har regulert med 3/4 hcp.

Vi skulle egentlig spille Sea Island torsdag 9. feb, men vi har tatt inn en ny bane som heter Greywolf. Vi får se hvordan den er - og om vi bruker den ved en senere anledning.

 
Skjemaet for Stableford gjennomsnitt er endret. Beregner nå gjennomsnitt av 12 runder (derav 0'ene i skjemaet). . Siden det nå ikke er egen premieutdeling etter høstsesongen, så vises gjennomsnittresultatene for de fleste som deltar - og ikke minst - enklere å legge inn dataene.  hilsen Sissel

Torsdag 22. desember spilte vi The Gallery. Denne omgangen telte ikke med i sammendraget for senior innegolfen, men vi utropte en vinner. Bjørn Foss stakk av med seieren etter å ha spilt netto 68 slag. Tett bak, som gode nummer to, ble Bodil Helgestad og Jan Erik Evensen, begge med 70 slag. John Hatling kom closest to pin med 3,6m). På kvelden fikk Tove Martinsen lavest netto.

Ønsker alle en riktig god og fredelig jul - og et godt nytt år med fortsatt god sving!


Nytt team i Ski GKs seniorgruppe er på plass, med Sissel Lilleøien Carlsen som ny leder (mobil 982 10 180 - og mail siscar@online.no). Hun har med seg i teamet: Per-Kristian Paulsboe, John Hatling og Bjørn Foss. Tove Mjelstad vil, som i 2016, være kontaktpersonen overfor Norsk Seniorgolf (NSG).
Redcord
Don Pablos Pizza
Follo Tannlegesenter
Langhus hagesenter
Bravida
Stil
Svein Grøstad AS
Thon Hotel Ski
Ski Bygg
Unisport
Kondomeriet
G-Max Ski
Harald Grønvold AS
Ski Renseri
Elektroniske Betalings Systemer AS
Askim & Spydeberg Sparebank
AS SOLHEIM REKLAME
Langhus rør AS