• Ski Golfklubb
      Postboks 570 Oppsandveien 94
      1400 Ski

      Kontor+47 64 88 99 42

Klubb

Innkalling til ordinært årsmøte, tirsdag 2. mars 2021  

Av: Sissel Carlsen  |  Publisert: 13. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

På grunn av koronarestriksjoner er ikke møtested avklart på nåværende tidspunkt.

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Ski Golfklubb tirsdag 2. mars 2021 kl. 18.30.

Møtested og praktisk informasjon vil bli kunngjort i god tid før årsmøtet og senest i forbindelse med utsendelse av årsmøtedokumentene - en uke før årsmøtet.

 
DAGSORDEN:
1.   Godkjenning av de stemmeberettigede
2.   Valg av dirigent, referent, to til å undertegne protokoll og tellekorps
3.   Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4.   Styrets beretning for 2020
5.   Regnskap og kontrollutvalgets beretning
6 .  Behandle forslag og saker
7.   Fastsette medlemskontingent for 2022
8.   Vedta klubbens budsjett for 2021
9.   Behandle klubbens organisasjonsplan for 2021
10. Valg
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes postkasse@skigk.no innen mandag 15. februar.
 
Registrering, utdeling av premier for 2020 samt enkel servering fra kl. 18:00.
 
Styret